Autor

1 Esperança Camps
2 Ignacio Martínez de Pisón
3 Ignasi Mora
4 Isabel Garcia Canet
5 Josep Piera
6 Lluís Roda
7 Manuel Sanchis Guarner
8 Marc Granell
9 Maria Fullana
10 Poetes arabigo-valencians
11 Vicent Alonso
12 Vicent Andrés Estellés