Tarda a la biblioteca (Josep Lluís Aguiló)

És el capvespre perfecte
que el cantin els que se n’entenen
no en faré cap descripció.
Jo, assegut a la biblioteca,
don gràcies per les mercès
i els volums que tenc a l’abast.
I entenc que tota l’evolució
m’ha portat aquí, per viure el capvespre
perfecte i estar a cobri, feliç,
envoltat de llibres i silenci.
Estalvi del tigre de dents de sabre.

Estic obrint una edició de Blake,
que és el vehicle de Swedembourg,
un home que parlava amb àngels.
I que cantà al simètric tigre i a tenir
“l’infinit al palmell de la mà”.
I me’n ric:
- Ves quin pobre home; parlar amb àngels …
Jo som l’afortunat que parla amb llibres.