Què trobaràs ací?

L’objectiu principal de la web és recollir referències literàries sobre la ciutat de València al llarg del temps. A partir de la consolidació d’aquesta base de dades i del corpus literari, la pàgina web ha de ser útil per a diversos propòsits:

- Reflexionar sobre l’hàbitat urbà a partir de la literatura

- Convidar a recórrer físicament i humanament la ciutat

- Crear rutes literàries urbanes

Hi incorporarem textos poètics, escrits en prosa -narrativa, assaig, periodisme- i teatre. En aquesta primera fase, prevista per al quart trimestre de 2011, incorporarem autors del segle XX i XXI. En concret, els primers autors ineludibles són Vicent Andrés Estellés en poesia i Ferran Torrent i Joan F. Mira en narrativa (i també en assaig).  Simultàniament anirem afegint altres autors actuals que han fet aportacions més minses però significatives al corpus literari de la ciutat i referències a altres períodes històrics, fins arribar a l’obra dels poetes arabigovalencians, traduïts al català per Josep Piera o Josefina Veglison. I també s’afegiran alguns textos rellevants escrits en altres llengües. Juntament amb els textos volem incloure una secció d’audiovisuals curts de producció pròpia (tant entrevistes i reportatges com videocreacions).